Zásady ochrany osobných údajov

1. Zásady ochrany osobných údajov

V týchto zásadách týkajúcich sa ochrany osobných údajov nájdete informácie o spracovaní vašich osobných údajov v rámci registrácie na webových stránkach www.ploom.sk (ďalej tu uvádzané ako „webové stránky“) a ďalších systémov, za ktoré sme zodpovední (ďalej tiež ako „platformy “), napr. OneTrust, Ploom Leads Collection Application, Return Management Application, Consumer Care ticketing tool, CDP atď., ktoré prevádzkuje spoločnosť

JTI Slovak Republic, s.r.o. (ďalej – „JTI“, „my“, „nás“, „naše“)

so sídlom Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01,

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo 33297/B,

IČO: 35901811,

ktorá je oprávnená uplatňovať vlastnícke práva k týmto webovým stránkam a ktorá je správcom Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež spravujú a spracovávajú Squadro SR s.r.o., so sídlom Klincová 35, 821 08 Ružinov, Bratislava, IČO:44841337, ako aj poskytovateľ starostlivosti o zákazníkov Ypiresia 800 – Teleperformance Single Member S.A sídlom 222, Pireos str., Tavros, Grécko a maloobchodní predajcovia (pozri zoznam maloobchodných predajcov v Prílohe 1).

Predajcom tovaru je spoločnosť Squadro SR s.r.o., IČO: 44 841 337, so sídlom Klincová 35, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, zapísaná v Obchodnom registeri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 59186/B

Adresa prevádzky: Hattalova 3342/12, Bratislava - Nové Mesto 831 03

2. Rozsah týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov riešia, ako dodržiavame právné normy tam, kde používame osobné údaje zákazníkov využívajúcich naše produkty a služby a iné osoby, vrátane návštevníkov našich webových stránok, online platforiem, systémov a aplikácií, za ktoré sme zodpovední (naše platformy) a akreditovaných užívateľov našich platforiem (napr. odborníci poverení agentúrami, s ktorými máme zmluvu).

Prečítajte si prosím tieto zásady ochrany osobných údajov spolu so všetkými dokumentmi alebo informáciami, ktoré Vám eventuálne poskytneme v súvislosti so špecifickými iniciatívami a aktivitami, ktoré podnikáme.

Otázky, komentáre a požiadavky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov a Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame, sú vítané a môžete nás kontaktovať s použitím formulára „Kontaktujte nás“ na webových stránkach www.ploom.sk.

3. Vaša povinnosť informovať nás o zmenách

Je veľmi dôležité, aby boli Vaše osobné údaje, ktoré sú u nás uložené, presné a aktuálne. Informujte nás prosím v prípade, že sa Vaše osobné údaje v dobe nášho vzájomného vzťahu zmenia.

4. Informácie, ktoré môžeme zhromažďovať

Aby sme Vám mohli poskytovať služby a produkty, ktoré požadujete, plniť naše právne povinnosti a vykonávať obchodné operácie, ktoré sú detailne uvedené v časti 8 týchto zásad ochrany osobných údajov, môžeme používať nižšie uvedené kategórie osobných údajov:

- Celé meno

- Vek

- Kontaktné údaje (napr. adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo)

- Informácie týkajúce sa našich produktov/služieb, ktoré ste si kúpili alebo využili, vrátane informácií o Vašom účte, nákupnej histórii, objednávkach, zákazníckej spätnej väzbe, prieskume trhu a iných údajoch v súvislosti s predajom

- Detailné údaje o Vašej interakcii s nami, vrátane servisných správ, telefónnych hovorov a poznámok o Vašej komunikácii a konverzácii s nami

- Detailné údaje o Vašej návšteve v maloobchodnej predajni alebo na určitej akcii, ako často ste ju navštívili, ktoré oblasti ste navštívili a ako dlho a aké nákupy ste uskutočnili

- Osobné preferencie a zvyky, týkajúce sa produktov a služieb, ktoré poskytujeme

- Technické informácie o používaní našich platforiem a starostlivosti o zákazníkov vrátane času a dĺžky, adresy internetového protokolu (IP adresy) používané na pripojenie Vášho zariadenia k internetu, Vaše prihlasovacie informácie, typ prehliadača a verzia prehliadača, nastavená časová zóna, údaje o návštevnosti webu, typy a verzie pluginov prehliadača, operačné systémy a platformy a informácie o používaní cookies a sledovacej technológie. Cookies, ktoré sú nevyhnutné, budú zapnuté vždy a máte tiež možnosť povoliť ďalšie cookies.

- Marketingové a komunikačné informácie, vrátane marketingových preferencií týkajúcich sa prijímania marketingovej komunikácie od JTI a/alebo tretích strán.

Chceli by sme Vás uistiť, že infomácie ohľadom vašich financií a kreditných kartách, ktoré na našich platformách poskytujete, neukladáme a ani k ním nemáme prístup. Využívame služby dôveryhodných tretích strán, ktoré Vaše platby spracovávajú a my tak nemáme prístup k Vašim informáciám týkajúcim sa financií ak údajom ku kreditným kartám.

5. Kde získavame vaše osobné údaje

Informácie týkajúce sa Vašej osoby nám môžete poskytnúť rôznym spôsobom, vrátane toho, keď:

- sa registrujete ako člen našej databázy (napr. v rámci manažmentu vzťahu so zákazníkmi) osobne alebo online;

- sa registrujete priamo u nás v rámci účasti na našich obchodných iniciatívach a aktivitách (napr. prieskumy, propagácia, súťaže, kampane, lokálne testy, obchodné nástroje atď.) osobne alebo online;

- používate naše platformy;

- vyplňujete formuláre na našich webových stránkach www.ploom.sk a našich partnerských platformách;

- si u nás zaregistrujete svoje zariadenie;

- sa registrujete na zasielanie e-mailových upozornení alebo marketingovej komunikácie (tam, kde je to zo zákona prípustné);

- sa zúčastňujete podujatí, ktoré organizujeme; alebo

- s nami korešpondujete prostredníctvom platforiem starostlivosti o zákazníkov (napr. kontaktný formulár, chat), telefonicky, e-mailom, na sociálnych médiách atď. To zahŕňa informácie, ktoré poskytujete, keď sa registrujete na používanie našich platforiem, prihlásite sa na využívanie služieb, ktoré poskytujeme, vyhľadáte si produkt, uskutočníte objednávku na našich platformách, zúčastníte sa súťaže alebo prieskumu a keď ohlásite problém vyskytujúci sa na našich platformách.

6. Z akých iných zdrojov získavame vaše osobné údaje

Rovnako ako získavame osobné údaje priamo od Vás, môžeme taktiež zhromažďovať Vaše osobné údaje nepriamo, a to týmito spôsobmi:

- získavame informácie od poskytovateľov našich platforiem a tretích strán s nimi spojených. Môžeme získavať informácie o Vás, keď použijete niektorú z iných platforiem, na ktorých pracujeme, alebo využijete iné služby, ktoré poskytujeme;

- rovnako úzko spolupracujeme s inými tretími stranami (vrátane napríklad iných spoločností zo skupiny JTI, poskytovateľov hostingu, poskytovateľov platobných služieb, poskytovateľov dodávok, maloobchodných predajcov, poskytovateľov zákazníckej starostlivosti, produktových asistentov, poskytovateľov platforiem vernostných a recenzných platforiem, poskytovateľov informačných služieb, poskytovateľov overovania veku, organizátorov akcií, poskytovateľov spätnej väzby od zákazníkov, subdodávateľov v technických, platobných a dodacích službách, poskytovateľov analytických služieb, poskytovateľov informácií o vyhľadávaní, agentúr pre úverové referencie) a informácie o Vás môžeme získavať od týchto subjektov.

- Informácie o Vašich nákupoch, preferenciách, účasti na našich iniciatívach a aktivitách (napr. prieskumy, propagácia, kampane, súťaže, lokálne testovanie) poskytované našou sieťou dôveryhodných agentov, zákazníkov a partnerov, vrátane informácií z akcií organizovaných našimi obchodnými partnermi, maloobchodnými predajňami, agentov, kde s nimi komunikujete online alebo offline.

Tieto informácie môžeme kombinovať s informáciami, ktoré nám poskytnete sa informáciami, ktoré o Vás zhromaždíme. Tieto informácie a kombinované informácie môžeme využiť na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov (v závislosti od typu informácií, ktoré získame).

Pokiaľ ste svoje osobné údaje poskytli marketingovým agentúram a pri poskytnutí informácií ste súhlasili s tým, že môžete byť kontaktovaní tretími stranami s informáciami a produktmi, ktoré sú pre Vás relevantné, môžeme Vás kontaktovať, ak budeme mať oprávnený záujem.

7. Informácie, ktoré od vás získame, ako súčasť procesu overovania veku

Máme zákonnú povinnosť overiť Váš vek. Budete preto požiadaní, aby ste dokončili proces overovania veku, ktorý pre nás zaisťuje tretia strana, náš poskytovateľ E-commerce Squadro SR  s.r.o., naša doručovateľská spoločnosť alebo ktorákoľvek maloobchodná predajňa, ktorá naše produkty predáva, aby sa spoľahlivo overilo, že máte minimálne 18 rokov predtým, než si môžete objednať niektorý z našich produktov.

Pri dodávke objednaných produktov nebudeme overovať Váš dátum narodenia, ale požiadame Vás o poskytnutie právoplatného dokumentu s fotografiou aby sme mohli overiť váš vek.

Tam, kde potrebujeme zhromažďovať osobné údaje zo zákona alebo na základe podmienok v zmluve, ktorú s Vami máme, a z Vašej strany nebudú poskytnuté potrebné údaje pri ich vyžiadaní, je možné, že nebudeme schopní poskytnúť plnenie zo zmluvy, ktorú s Vami máme alebo sa snažíme uzavrieť (napríklad poskytnúť Vám tovar alebo služby). V takom prípade je možné, že budeme musieť poskytnutie produktu alebo služby zrušiť, ale v každom prípade Vás o tom budeme v danej chvíli informovať.

8. Zákonné dôvody a účely, na ktoré vaše informácie využívame

Vaše údaje budeme používať iba tam, kde nám to je umožnené zo zákona. Najčastejšie budeme Vaše údaje používať tam, kde je zákonom stanovené, aby sme tak urobili. Konkrétne v prípade:

- kedy potrebujeme zaistiť plnenie zmluvy, ktorú sa s Vami chystáme uzavrieť alebo ktorú sme uzavreli

- kedy potrebujeme byť v súlade so zákonnými a regulačnými požiadavkami

- kedy je to nutné z hľadiska našich legitímnych záujmov (alebo záujmov tretej strany) a Vaše záujmy a základné práva nie sú nad týmito záujmami. Kontaktujte nás prosím, ak si prajete ďalšie informácie ohľadom toho, ako posudzujeme oprávnené záujmy oproti potenciálnemu dopadu na Vás.

- kedy požadujeme Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

Vyššie uvedené odôvodnenie používania Vašich osobných údajov sa označujú ako „zákonné dôvody“. Vezmite prosím na vedomie, že môžeme spracovávať Vaše údaje na základe viac ako jedného zákonného dôvodu v závislosti od špecifického účelu, na ktorý Vaše osobné údaje používame. Kontaktujte nás prosím, pokiaľ potrebujete detailné údaje ohľadom určitého zákonného dôvodu, ktorý je podkladom pre spracovanie Vašich osobných údajov v prípade viac ako jedného dôvodu uvedeného v tabuľke nižšie.

Radi by sme Vás uistili, že nepoužívame žiadne automatické rozhodovanie.

 

Účel spracovania Právny podklad/zákonný dôvod na spracovanie údajov
Spracovanie Vašich osobných údajov je nutné pre dodržanie našej povinnosti vyplývajúcej zo zákona, ktorá nám ukladá overiť Váš vek a umožniť predaj produktov s vekovým obmedzením iba dospelým osobám.

Byť v súlade so zákonnými alebo regulačnými požiadavkami.

Osobné údaje používame na spracovanie a plnenie našich zmluvných záväzkov voči Vám, ako kupujúcemu našich produktov, vrátane plnenia objednávok, odosielania účtovných dokladov, spracovania platieb a poskytovania záručných služieb.

Zaistiť plnenie zmluvy, ktorú sa s Vami chystáme uzavrieť alebo sme uzavreli.

Poskytovanie služieb v súvislosti s predajom vrátane vybavovania otázok a požiadaviek, všeobecná administratíva, riešenie problémov a korešpondencia s Vami. Vaše osobné údaje môžeme taktiež používať na správu lokálnych testov, garančných a vernostných programov.  Tam, kde je potrebné spracovanie Vašich osobných údajov na plnenie našich zmluvných povinností, ale týka sa všeobecných služieb zákazníkom a predajných služieb, máme oprávnený obchodný záujem na poskytovaní obchodných služieb našim zákazníkom, ktoré nijako nepotlačuje Vaše záujmy, práva ani slobodu v zmysle ochrany Vašich osobných informácií.

Ponúkanie našich produktov a ich predaj (tam, kde je to zo zákona prípustné) e-mailom, poštou, telefonicky, prostredníctvom SMS alebo cez sociálne médiá, alebo ako pop-up (vyskakovacie okno), či formou banneru alebo na iných platformách vrátane:

- pochopenie Vašich preferencií (ako napr. aké produkty, obsah platformy alebo akcie Vás môžu zaujímať) a tam, kde je to zo zákona prípustné, Vám ponúkať a predávať príslušné produkty

- customizácia Vašich skúseností (napr. personalizácia Vašej návštevy na našich platformách, ako napr. zobrazenie produktov, obsahu na platforme alebo akcií, ktoré Vás môžu zaujímať)

- poskytovanie informácií o produktoch a službách a správa produktov a služieb,

- administrácia lokálnych testov a vernostných programov

- pozvánky na účasť na prieskumoch a kampaniach týkajúcich sa prieskumu trhu, ktoré Vám môžeme zasielať

- pre výskum trhu

- vývoj marketingových stratégií

- správa marketingových kampaní

Tieto údaje používame na základe toho, že máme oprávnený obchodný záujem ponúkať a predávať naše produkty, prevádzkovať platformy a aplikácie a prispôsobiť Vaše skúsenosti takým spôsobom, ktorý nijako nepotlačuje Vaše záujmy, práva a slobodu v zmysle ochrany Vašich osobných informácií.

Ponúkanie našich produktov a ich predaj (tam, kde je to zo zákona prípustné) e-mailom, poštou, telefonicky, prostredníctvom SMS alebo cez sociálne médiá, vrátane:

- kontaktovanie v rámci marketingu našich produktov;

- poskytovanie informácií o inom tovare a službách, ktoré ponúkame, alebo podobných tým, ktoré ste si už zakúpili alebo sa o nich informovali;

- poskytovanie alebo umožnenie vybraným tretím stranám, aby Vám poskytli informácie o tovare alebo službách, u ktorých sa domnievame, že by Vás mohli zaujímať;

- navrhovanie a odporúčanie tovaru a služieb, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať týmto spôsobom, pokiaľ sme na to od Vás získali súhlas

Tam, kde predpokladáme a spoliehame sa na Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas odvolať. Môžete tak urobiť formou aktualizácie Vašich preferencií vo Vašom účte alebo kliknutím na možnosť z odberu informácií, ktoré od nás dostávate. Pokiaľ svoj súhlas s tým, aby sme Vás kontaktovali v rámci marketingovej komunikácie určitým spôsobom, odvoláte, nebudete už určitý typ komunikácie dostávať. Vezmite prosím na vedomie, že spracovanie Vašej požiadavky môže trvať až 30 dní.

Podpora všetkých vyššie uvedených zámerov, vrátane:

- administrácia tejto platformy, našich systémov a interných operácií, vrátane riešenia problémov, analýzy dát, testovania, výskumu a štatistických účelov;

- meranie alebo pochopenie účinnosti ponúkania a predaja produktov a služieb Vám a iným osobám (tam, kde je to zo zákona prípustné);

- umožnenie využívania interaktívnych prvkov našich služieb, ak si túto možnosť zvolíte;

- vylepšovanie našich platforiem tak, aby Vám a Vášmu počítaču mohli poskytovať aktuálny obsah čo najefektívnejším spôsobom;

- informovanie o zmenách našich služieb, zmenách na našej platforme alebo iných zmenách, ktoré sú pre Vás relevantné; a

- ako súčasť nášho úsilia udržiavať bezpečnosť našich platforiem;

- umožnenie toho, aby ste mohli byť prihlásený do sekcií v našich platformách alebo iných mikro-stránkach, ktoré sú vyhradené len pre užívateľov s oprávneným prístupom;

- korešpondencia s Vami.

Vaše osobné údaje používame na základe dôvodov, ktoré korešpondujú s cieľom využívania informácií, ktoré podporujeme. Napríklad, tam, kde spravujeme Váš účet v zmysle podpory nákupu alebo poskytovania popredajných služieb, využívame informácie na plnenie našich zmluvných záväzkov voči Vám ako kupujúcemu našich produktov; tam, kde spravujeme Váš účet, aby sme Vám ukázali naše produkty, podporujeme marketing a osobné informácie teda používame na základe toho, že máme oprávnený obchodný záujem ponúkať a predávať naše produkty, ktorý nijako nepotlačuje Vaše záujmy, práva a slobodu v zmysle ochrany Vašich osobných informácií.
Obchodné analýzy a zlepšovanie za účelom informovania o potenciálnych príležitostiach, ktoré môžete využiť, v rámci propagácie našich produktov alebo iných služieb (tam, kde je to zo zákona prípustné). Tieto údaje používame na základe toho, že máme oprávnený obchodný záujem ponúkať vyhodnocovať a zlepšovať našu obchodnú činnosť, naše produkty, platformy a iné touch-pointy, pozývať Vás na akcie propagujúce produkty a služby JTI, takým spôsobom, ktorý nijako nepotláča Vaše záujmy, práva a slobodu v zmysle ochrany Vašich osobných informácií.

9. Marketing (tam, kde je to prípustné zo zákona)

Budeme Vás kontaktovať telefonicky a/alebo s využitím elektronických prostriedkov (e-mail, SMS alebo notifikácia, ako si sami zvolíte vo svojich kontaktných preferenciách vo svojom účte, prihlásení na odber našich e-mailových spravodajcov alebo pri zdieľaní Vašich marketingových preferencií s našimi maloobchodnými predajcami a partnermi) s informáciami o tovare a službách podobných tým, ktoré boli predmetom Vášho predchádzajúceho nákupu alebo rokovania o ňom.

Pokiaľ ste si od JTI nekúpili žiadne produkty ani služby, budeme Vás kontaktovať s využitím elektronických prostriedkov, aby sme Vás informovali o tovare a službách, o ktorých sa domnievame, že by Vás mohli zaujímať, a to iba v prípade, že ste k takému kontaktovaniu dali skôr súhlas.

Pokiaľ ste nový zákazník a tam, kde umožňujeme tretím stranám používať naše údaje, budete elektronicky kontaktovaní nami (alebo tretími stranami) iba v prípade, že ste na takéto kontaktovanie dali súhlas.

Pokiaľ si neželáte, aby sme Vaše osobné údaje využívali takýmto spôsobom, alebo aby sme Vaše údaje odovzdávali tretím stranám na marketingové účely, vykonajte prosím aktualizáciu svojich Kontaktných preferencií vo svojom účte. Pokiaľ si prajete odhlásiť sa z odberu nášho mailového spravodajcu, použite prosím tlačidlo „odhlásiť sa“ v e-maili alebo, ak máte účet, prihláste sa do neho a zmeňte svoje Kontaktné preferencie. Vezmite prosím na vedomie, že spracovanie Vašej požiadavky môže trvať až 30 dní.

10. Odkazy na iné webové stránky

Naše platformy môžu obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Akonáhle však použijete tieto odkazy a opustíte naše stránky, mali by ste pamätať na to, že nad takýmito webovými stránkami nemáme žiadnu kontrolu. Nemôžeme preto prevziať žiadnu zodpovednosť za ochranu, bezpečnosť a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete pri návšteve takýchto webových stránok a také stránky sa neriadia týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame Vám teda, aby ste boli obozretní a prečítali si tieto Zásady ochrany osobných údajov s ohľadom na príslušné webové stránky predtým, ako také stránky navštívite.

11. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami tam, kde je to zo zákona prípustné, vrátane:

- tretích strán, ktoré sú našimi poskytovateľmi služieb a pomáhajú nám poskytovať Vám naše služby a tovar, ktorý vykonávajú naše obchodné operácie a dodržiavajú naše právne záväzky (napr. poskytovatelia hostingu, poskytovatelia platobných služieb, dodávatelia, maloobchodní predajcovia, poskytovatelia zákazníckej starostlivosti, produktoví asistenti , poskytovatelia platforiem vernostných a recenzných platforiem, poskytovatelia informačných služieb, poskytovatelia overovania veku, organizátori akcií, poskytovatelia spätnej väzby od zákazníkov, subdodávatelia v technických, platobných a dodacích službách, poskytovatelia analytických služieb, poskytovatelia informácií o vyhľadávaní, agentúry pre úverové referencie, poskytovatelia služieb riadenie vzťahov, poskytovatelia SMS služieb, cloudových služieb a služieb informačných technológií),

- výskumnej agentúry, ktorá Vás za účelom vykonania prieskumu trhu bude kontaktovať, pričom tieto osobné údaje zahŕňajú meno, vek, e-mailovú adresu, číslo mobilného telefónu, históriu nákupov a súhlasy,

- na to, aby sme Vám mohli poskytovať produkty a služby na mieru a pre efektívnu starostlivosť o spotrebiteľov môžu niektorí naši poskytovatelia služieb informácie, ktoré im poskytneme, dať dohromady s informáciami poskytnutými od iných spoločností, ktorým ste tiež poskytli svoje osobné údaje. Naši poskytovatelia služieb tieto informácie analyzujú a poskytujú technické údaje, ktoré Vám umožnia získať lepší spotrebiteľský zážitok, vrátane toho, že Vás môžu občas kontaktovať v dobe, ktorá je pre Vás najvhodnejšia. Pokiaľ si prajete získať viac informácií týkajúcich sa osobných údajov zhromažďovaných na tieto účely, kontaktujte prosím [email protected] alebo 0800 500 850,

- s našou dôveryhodnou sieťou agentov, zákazníkov a partnerov vrátane maloobchodných predajní, agentov, expertov,

- so spoločnosťami patriacimi k skupine JTI za účelom poskytovania našich služieb a tovaru, vykonávania našich obchodných činností a dodržiavania zákonných predpisov,

- s regulačnými orgánmi a vládnymi úradmi tam, kde je to vyžadované zo zákona, vrátane odpovede na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní alebo iných vládnych úradníkov,

- ak budeme poskytnutie údajov považovať za potrebné alebo vhodné na to, aby sa predišlo fyzickému poškodeniu alebo finančnej strate v súvislosti s vyšetrovaním podozrivej alebo aktuálnej ilegálnej činnosti,

- v kontexte organizačnej reštrukturalizácie,

-v prípade, že budeme predávať alebo kupovať určité obchodné subjekty alebo aktíva, av takom prípade môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takýchto obchodných subjektov alebo aktív,

- ak dôjde k získaniu spoločnosti JTI alebo prakticky všetkého jej imania treťou stranou, pričom údaje spoločnosti o jej zákazníkoch budú v takom prípade jedným z prevádzaných aktív,

- v prípade, že budeme musieť poskytnúť Vaše osobné údaje externým profesionálnym poradcom ako napríklad účtovníkom, bankovým a poisťovacím úradníkom, audítorom a právnym zástupcom,

12. Kde ukladáme vaše osobné údaje

V závislosti na povahe osobných údajov a účeloch ich spracovania sa osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, ukladajú v Európskej únii.

Hosting: Microsoft Azure Cloud Services, OneTrust LLC, Adobe Inc., Treasure Data

Miesto: západná Európa.

Pokiaľ si prajete získať viac informácií o tom, kde sa Vaše osobné údaje spracovávajú a ukladajú, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktného formulára „Kontaktujte nás“ na www.ploom.sk.

13. Bezpečnosť údajov

Potom, čo Vaše osobné údaje získame, použijeme vhodné procesy a bezpečnostné prvky na to, aby sme vyvinuli maximálne úsilie na zabránenie neoprávnenému prístupu a tiež na to, aby sa zabránilo náhodnej strate Vašich osobných údajov. Prístup k Vašim osobným údajom je obmedzený a majú ho iba tí zamestnanci, agenti, dodávatelia a ďalšie tretie strany, ktoré ich potrebujú na svoju prácu. Budú Vaše osobné údaje spracovávať iba na základe našich pokynov a sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Bohužiaľ je nutné mať na pamäti, že prenos informácií cez internet nie je úplne bezpečný. Napriek tomu, že robíme maximum pre to, aby sme Vaše osobné údaje ochránili, nemôžeme zaistiť, že budú údaje prenášané na naše platformy úplne v bezpečí. Zaviedli sme procesy pre prípad podozrenia na únik dát a v prípade, že k úniku dát dôjde, túto skutočnosť oznámime Vám aj príslušným regulačným orgánom, pokiaľ máme zo zákona povinnosť tak urobiť.

Tam, kde sme Vám pridelili heslo (alebo ste si zvolili svoje vlastné), ktoré Vám umožňuje prístup do určitých častí našej platformy, je vo Vašej zodpovednosti uchovávať takéto heslo v tajnosti. Žiadame Vás, aby ste svoje heslo s nikým nezdieľali.

14. Ako dlho budeme vaše údaje uchovávať

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na naplnenie účelov, na ktoré sme tieto informácie zhromaždili, vrátane zaistenia plnenia zákonných, regulačných, daňových a účtovných požiadaviek alebo požiadavky na podávanie správ (ohlasovacej povinnosti). Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhší čas v prípade sťažnosti či reklamácie alebo v prípade, že sa dôvodne domnievame, že môže dôjsť k súdnemu sporu v súvislosti s naším vzájomným vzťahom.

Na to, aby sme určili vhodnú dĺžku doby, počas ktorej sa osobné údaje majú uchovávať, berieme do úvahy množstvo, povahu a citlivosť osobných údajov, potenciálne riziko v prípade neoprávneného použitia alebo úniku Vašich osobných údajov, účely, na ktoré Vaše údaje spracovávame a to, či dané účely môžeme dosiahnuť inými prostriedkami, a ďalej požiadavky stanovené platnými zákonmi a nariadeniami, daňovými a účtovnými predpismi a ďalšie požiadavky.

Za účelom zistenia detailných informácií týkajúcich sa retenčnej doby pri rôznych aspektoch Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať a vyžiadať si viac informácií.

V niektorých prípadoch budeme Vaše osobné údaje anonymizovať (tak, aby už s Vami neboli spojené) pre výskum alebo štatistické účely, a v takom prípade môžeme tieto informácie používať bez časového obmedzenia bez toho, aby sme Vás o tom museli informovať.

15. Vaše zákonné práva

Za určitých okolností máte na základe zákonov na ochranu osobných údajov právo spojené s Vašimi údajmi, aj keď sa na ne vzťahujú výnimky.

- Vyžiadať si informáciu, aké Vaše osobné údaje používame.

- Vyžiadať si opravu svojich osobných údajov tam, kde sú neúplné alebo nepresné.

- Vyžiadať si výmazanie osobných údajov tam, kde nie je primeraný dôvod na to, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali alebo tam, kde ste úspešne uplatnili svoje právo námietky proti spracovaniu informácií.

- Podať námietku proti spracovaniu za účelom priameho marketingu, ako je uvedené vyššie.

- Podať námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov tam, kde sa spoliehame na oprávnené záujmy (alebo záujmy tretej strany) a Vy ste presvedčení, že to má vplyv na Vaše základné práva a slobody. (Vezmite prosím na vedomie, že môžeme mať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie informácií, ktoré prevažujú nad Vašimi právami a slobodami.)

- Vyžiadať si obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov za týchto okolností: (a) ak chcete zaistiť presnosť Vašich osobných údajov; (b) tam, kde je naše používanie informácií nezákonné, ale nechcete, aby sme ich vymazali; (c) tam, kde potrebujete, aby sme informácie ponechali aj napriek tomu, že ich už nepožadujeme, vzhľadom na to, že ich potrebujete za účelom zabezpečenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov; alebo (d) podali ste námietku proti nášmu používaniu Vašich osobných údajov, ale my musíme overiť, či máme oprávnené dôvody na ich používanie, ktoré prevažujú nad Vašimi právami.

- Máte právo odvolať svoj súhlas tam, kde sa spoliehame na Váš súhlas so spracovaním osobných údajov Slovenskej republiky. Súhlas môžete odvolať formou aktualizácie svojich kontaktných preferencií vo svojom účte alebo kliknutím na možnosť odhlásenia z komunikácie. Pokiaľ odvoláte svoj súhlas s tým, aby sme Vás kontaktovali v rámci marketingovej komunikácie určitým spôsobom, nebudete už dostávať daný typ správ poskytovaných týmto spôsobom komunikácie. Vezmite prosím na vedomie, že spracovanie Vašej požiadavky môže trvať až 30 dní.

- Právo podávať sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak chcete podať sťažnosť, môžete tak urobiť na stránke tu, ale dajte nám prosím najskôr príležitosť vyriešiť Vaše sťažnosti alebo otázky pomocou údajov uvedených nižšie.

Pokiaľ si prajete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, kontaktujte nás prosím využitím formulára „Kontaktujte nás“ na stránkach www.ploom.sk, alebo e-mailom na starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Ploom alebo telefonicky na telefónnom čísle 0800 500 850.

Za uplatnenie svojich práv nebudete musieť platiť žiadne poplatky. Môžeme však odmietnuť Vašej požiadavke vyhovieť v prípade, že je Vaša požiadavka zjavne nepodložená, opakovaná alebo prehnaná.

Je možné, že Vás požiadame o špecifické informácie, ktoré nám pomôžu potvrdiť Vašu identitu a zaistia Vám právo prístupu k Vašim osobným údajom (alebo výkon akéhokoľvek Vášho práva). Toto je bezpečnostné opatrenie na zabezpečenie toho, aby Vaše osobné informácie neboli sprístupnené osobám, ktoré na ich prístup nemajú právo. Môžeme Vás tiež kontaktovať a požiadať Vás o bližšie informácie s ohľadom na Vašu požiadavku urýchlenia našej reakcie.

16. Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Všetky zmeny, ktoré v budúcnosti vykonáme v našich Zásadách ochrany osobných údajov, budú zverejnené na tejto stránke a pokiaľ to bude potrebné, budeme Vás o tom informovať e-mailom. Kontrolujte prosím často stránky pre zistenie prípadných zmien alebo aktualizovaných informácií v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

ÚČINNOSŤ: 4.3.2024

JTI Slovak Republic, s.r.o.

Príloha 1

Zoznam maloobchodných predajcov:

  Spisová značka Sídlo

Geco, s.r.o.,

IČO: 35782587,

IČ DPH: SK2020277248 

Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 21187/B Elektrárenská 4, Bratislava 831 04

GGT a.s.,

IČO: 35791829,

IČ DPH: SK202025695

Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 4036/B Stará Vajnorská 9, Bratislava 831 04

M+M s.r.o.,

IČO: 35972408,

IČ DPH: SK2022104348

Okresný súd Nitra, oddiel:Sro, vložka č. 17521/N Novozámocká 67/2, 949 05 Nitra
Ak chcete vstúpiť na naše webové stránky a dozvedieť sa viac o zariadení Ploom, potvrďte, že ste dospelý fajčiar alebo vaper.

Máte viac ako 18 rokov?

Potvrdiť